Monday, June 30, 2008

سکس در خیابان طالقانی اهواز


دیشب 1/4/87 وفتی داشتم از پاساژ زیبای کارون بیرون می آمدم رفتم سمت طالقانی ،این خیابان در اهواز برای کسچرخ زدن و متلک پرانی باب شده است جنده ها نیز خیلی در این خیابان می پلکند.آقا پسرهای بدنساز با پوشیدن تی شرتهای چسبون ماهیچه ها را به معرض نمایش میگذراند و شلوارهای تنگ جین نیز کلفتی ك+ي+رهایشان را نمایش میدهد.بوی خوش پنکک و ادکلن کل پیاده روها را میگیرد. خانوم ها و آتیش پاره ها هم با پوشیدن مانتوی تنگ خوش دستی پستونهاشون رو به معرض فشن(FASHION) میزارن! که از تنگی مانتو میخواد دگمه را بدرد و از کرست بزنه بیرون.اوف. جا هایی هم که شلوغ میشه بچه ابنیه ها هم، کو+نی به کی+ری می مالونن. از دم یه راه پله رد میشدم که صدایی از دالان راه پله شنیدم صدایی شبیه یه یک آخ خ خ آرام!! سرجا میخکوب شدم !نگاهی به اطراف کردم و سریعا از در کوچک راه پله بالا رفتم.در تاریکی طبقه سوم بود !طبقه اول یک شرکت مهندسی بود و طبقات بالاتر خالی! یک آقا پسر خوش قد و بالابود شلوار جین!one man show زده بود.موهای بلندی داشت و دکمه های پیرهنش را باز کرده بود ماهیچه های شکمش در تاریکی بدلیل عرق زیاد روی آنها برق می زد معلوم بود بدنسازی کار میکرد.ریش پرپشت قشنگی داشت.که خط ریش استادانه ای زده بود... روبروی او پسری زانو زده بود موهایش در پنجه بدنساز بود و پسر با ولع تمام کی+ر بدنساز را مک می زد.صدای ملچ ملچ مکیدن ،هر کسی را حشری میکرد.بدنساز در اوج حال بود!منو نمیدید !من در تاریکی یواشکی به اونها زل زده بودم.بوی تند عرق همراه با ادکلانهای آن دو جوان محیط را شدیدا سک+سی کرده بود. پسر حین مک زدن اهوم اهوم میگفت! مثل اینکه لقمه رو با اشتها می خوره .با دست دیگرش تخمهای آویزون بدنساز را فرچه میکرد

No comments: